Shopping cart

Søg
Search examples

DABOTEK ApS- Birkedam 10 S - DK Danmark - 6000 Kolding
Tlf.: +457550 5666 Fax.: +45 7550 4795 E-mail:

 |   Sitemap
Produktmenu

Innovative Schweissnahtreinigung ohne giftige Beizchechemikalien

 

Eksempler på rensning

Rensning af svejsesømme

Ved hjælp af elektrokemi er det muligt at rense og passivere svejsesømme i rustfrit stål med uønskede misfarvninger, oxidering og let afskalning uden at ødelægge metallernes overfladestruktur. I modsætning til slibe- eller børsteprocesser bevares de ønskede overfladeegenskaber (f.eks. slebne, børstede, polerede eller matte overflader).

Modsat aggressive sprayrensepastaer og andre rensepastaer, der normalt fremstilles af giftig flussyre eller salpetersyre og dyre at bortskaffe, bliver der anvendt miljøvenlige mineralsyrer til elektrokemisk rensning. Disse syrer kan uden problemer opløses med vand og neutraliseres med henblik på bortskaffelse.

Den elektrolytiske reaktion fremskynder redoxprocesserne, hvilket giver et enestående renseresultat, selv ved meget lave koncentrationer af renseelektrolytter.

Polering

Der opstår ofte uønskede misfarvninger på varmepåvirkede svejsezoner, som ikke kan fjernes helt ved rensning. Sådanne misfarvninger kan dog fjernes ved hjælp af elektrokemisk polering med en passende elektrolyt (POLERMIDDEL). Overfladen, der ofte er mat ved kanterne, kan tilpasses de rensede svejsesøms glansniveau. Kraftigere misfarvninger og let afskalning kan slibes af og gøres jævn. Det ønskede glansniveau, og en reflekterende overflade, kan opnås ved længerevarende polering.

 

 

 

Mærkning

Alle elektrisk ledende metaloverflader kan ætses med vores produkter Cleanox IV og Galvanox. Til hver metaltype skal du blot bruge en passende elektrolyt og en holdbar stencil eller en labelprinter med særligt afdækningstape. Der findes to forskellige former for mærkning: Mørk mærkning og lys mærkning.

 

Mørk mærkning er en oxideringsproces, der udføres med en elektrolyt og tilsluttet elektrisk strøm. Der bliver hverken påført eller fjernet materiale, og overfladestrukturen ændres ikke. Mærkningen trænger ind i materialets overflade inden for µ-området og er derfor permanent synlig og modstandsdygtig over for mekaniske eller kemiske angreb.

 

Ved lys mærkning bliver der fjernet materiale – deraf udtrykket "mærkning". På samme måde som ved polering bliver der anvendt en særlig elektrolyt samt elektrisk strøm til at fjerne materiale fra overfladen inden for µ-området. Mærkningen, der vises som en fordybning uden misfarvning i metallets overflade, er permanent synlig og kan ikke forfalskes.

Før                             Efter

Afrustning

Rustne rustfrie ståloverflader kan renses og passiveres med vores Cleanox-produkter. Da svejsesømme ofte ikke bliver renset grundigt nok ved overfladeslibning eller som følge af forkert rensning, opstår der rust. Udefra kommende rust, som skyldes slibestøv eller kontakt med ferritiske materialer, kan også nemt fjernes ved hjælp af elektrolytisk rensning med vores Cleanox-produkter. Samtidig passiverer du overfladen og beskytter den mod korrosion på en bæredygtig måde.

Galvanisering

Med vores Galvanox-produkt og passende elektrolytter kan du skabe metalcoatings inden for µ-området. Det gør det muligt f.eks. at forkobre, forgylde, forsølve, fornikle eller fortinne overflader, mens svejsesømme på galvaniserede komponenter efterfølgende kan blive galvaniseret osv.

Magi eller elektrokemi?

Se "Den elektrokemiske proces"