Indkøbskurv

Søg
Eksempler på søgning

DABOTEK ApS - Birkedam 10 S - DK Danmark - 6000 Kolding
Tlf.: +457550 5666 Fax.: +45 7550 4795 E-mail:

 |   Sitemap
Produktmenu

Keramisk Svejseunderlag - Backing - Intro

 

 ENGLISH:

In heavy metal fabrication welding conditions are never ideal. Weld joint fit-ups to provide optimum (root) weld conditions and often impossible for all practical purposes. DABOTEK DTG and DTB Weld Backing are manufactured in many shape and sizes for the conditions of heavy metal fabrication. These non-hygroscopic, neutral non-metallic weld backings, when properly positioned and attached to the back-side of weld joint openings produce a condition which results in root weld free of defects. Since rework associated with poor root weld is eliminated, additional joint prep, weld and cleanup time become superfluous. Unlike metal backing bars, DABOTEK non-metallic weld backing do not become part of finished weld.

One-side one pass, and one-side multipass welds are possible with DABOTEK weld backings. Our backings have been shown to evenly support molten weld metal over a wide range of welding heats resulting in a uniform back bead of finished quality.

For Years DABOTEK has been an innovator in the welding industry attending to the needs of heavy metal fabricators and now services a principal share of Danish an others shipbuilders in Europe. Through commitment to our customers we have developed 98 custom weld backing configurations to meet their demands. As you know, these needs are constantly changing without sacrificing a high standard of quality. Our ceramic backings are manufactured in accordance to DIN 40865. DABOTEK is also changing to meet these needs. This is why DABOTEK is proud to announce our latest 1998 product to date DWC.

Our DABOTEK Weld Ceramic DWC is a very economical non-metallic weld backing designed for one pass root welds of thinner sections. Like all of DABOTEK's products DWC eliminates gouging, grinding, rewelding and rework.

DWC comes with it's own hand held dispenser making for fast applications in all positions. By using different dept of shape, you will always become an optimal welding procedure.

DWC has been designed to work for steel plates up to 60 mm thick.

To get further information please write or give us a call. We are glad to field all questions.

SERVICES

At DABOTEK, we will provide complete technical assistance and will direct poper use of our products. If your application requires something special we will design custom shapes and sizes. In addition we will if necessary, develop new backing formulations for you.

-DABOTEK non-matallic weld backings are available in over 60 different configurations to accommodate almost any joint prep.

- We specialize in providing backings for special weld joints.

- Use GMA;SMA;SUB-ARC OR TIG with any joint prep.

 Dansk:

I tungmetal fabrikation svejsning betingelser er aldrig ideal. Weld fælles passe-ups til at yde optimal (rod) svejse betingelser og ofte umuligt for alle praktiske formål. DABOTEK DTG og DTB Weld Sikkerhedskopiering er fremstillet i mange udformninger og størrelser for betingelserne for tungmetaller fabrikation. Disse ikke-hygroskopisk, neutral ikke-metalliske svejse backings, når korrekt placeret og fastgjort til back-side af svejse fælles åbninger producere en betingelse, som resulterer i rot svejse fri for defekter. Siden omarbejde forbundet med dårlige rot svejsningen elimineres, supplerende fælles prep, svejse og cleanup tiden blive overflødige. I modsætning til metal opbakning barer, DABOTEK ikke-metalliske svejse opbakning ikke bliver en del af færdige svejsning.

One-side en passere, og en-side MultiPass svejsninger er muligt med DABOTEK svejse backings. Vores backings har vist sig at jævnt støtte smeltet svejse metal over en bred vifte af svejsning opvarmninger, hvilket resulterer i en ensartet tilbage perle af færdige kvalitet.

I årevis DABOTEK har været en innovator i svejsning industrien at opfylde behovene i heavy metal-producenter og nu tjenester en hovedstol andel af dansk en andre værfter i Europa. Gennem engagement i at vores kunder har vi udviklet 98 brugerdefinerede svejse opbakning konfigurationer til at opfylde deres krav. Som du ved, at disse behov er under konstant forandring uden at ofre en høj standard for kvalitet. Vores keramiske backings er fremstillet i henhold til DIN 40865. DABOTEK ændrer sig også at imødekomme disse behov. Derfor DABOTEK er stolt over at kunne præsentere vores seneste 1998 produkt til dato DWC.

Vores DABOTEK Weld Keramisk DWC er en meget billig ikke-metalliske svejse opbakning designet til en pass rot svejsninger af tyndere sektioner. Ligesom alle DABOTEK's produkter DWC eliminerer gouging, formaling, rewelding og omarbejde.
DWC leveres med sin egen håndholdt dispenser gør for hurtige applikationer i alle positioner. Ved at bruge forskellige dept af form, vil du altid være en optimal svejsning procedure.

DWC er designet til at arbejde for stålplader op til 60 mm tyk.

For at få yderligere oplysninger bedes du skrive eller giv os et kald. Vi er glade for at området alle spørgsmål.

SERVICES

På DABOTEK, vil vi give fyldestgørende teknisk bistand og vil lede poper brug af vores produkter. Hvis din ansøgning kræver noget specielt, vi vil designe brugerdefinerede former og størrelser. Derudover vil vi om nødvendigt udvikle nye opbakning formuleringer for dig.

- DABOTEK ikke-matallic svejse backings fås i over 60 forskellige sammensætninger for at imødekomme næsten alle fælles prep.

-- Vi er specialiserede i at yde backings til særlige svejse leddene.

-- Brug GMA; SMA; SUB-ARC eller TIG enhver fælles prep.

Deutsch:

In der Heavy-Metal-Fabrikation Schweißen Bedingungen sind nie ideal. Schweißstoß fit-ups zu bieten optimale (root) schweißen Bedingungen und oft unmöglich, für alle praktischen Zwecke. DABOTEK DTG und DTB Weld Sicherungskopien werden in vielen Formen und Größen für die Bedingungen des Heavy-Metal-Fabrikation. Diese nicht-hygroskopisch, neutrale nicht-metallischen Schweißnaht backings, wenn richtig positioniert und an der Rückseite-Seite der Schweißstoß Öffnungen produzieren eine Bedingung der Ergebnisse im Root-Schweißnaht frei von Mängeln. Seit Nacharbeit im Zusammenhang mit schlechten root Schweißnaht ist beseitigt, zusätzliche gemeinsame prep, schweißen und Säuberung der Zeit überflüssig geworden. Im Gegensatz zu Metall Rückendeckung Bars, DABOTEK nicht-metallischen Schweißnaht Rückendeckung nicht Teil der fertigen Schweißnaht.

One-Seite ein Pass, und einseitig Multipass Schweißnähte sind möglich mit DABOTEK Schweißnaht backings. Unsere backings hat sich gezeigt, gleichmäßig Unterstützung geschmolzenes Schweißgutes über einen weiten Bereich von Schweiß heizt was zu einem einheitlichen zurück Wulst von fertigen Qualität.

Seit Jahren DABOTEK wurde ein Innovator auf dem Schweißen Industrie Teilnahme an den Bedürfnissen der Heavy-Metal-Verarbeiter und Dienstleistungen jetzt ein wichtigsten Aktien der dänischen ein anderer Werften in Europa. Durch Engagement für unsere Kunden entwickelt haben wir 98 benutzerdefinierten Konfigurationen Schweißnaht Unterstützung zur Erfüllung ihrer Forderungen. Wie Sie wissen, diese Bedürfnisse verändern sich ständig, ohne dabei einen hohen Qualitätsstandard. Unsere keramischen backings sind hergestellt nach DIN 40865. DABOTEK Außerdem entwickelt sich zur Erfüllung dieser Bedürfnisse. Dies ist der Grund, warum DABOTEK ist stolz ankündigen zu unserem neuesten Produkt 1998 bis heute DWC.

Unsere DABOTEK Weld DWC Keramik ist ein sehr ökonomisch nicht-metallischen Schweißnaht Rückendeckung für ein Root-Pass-Schweißnähte von dünneren Abschnitten. Wie alle Produkte der DABOTEK DWC eliminiert gouging, Schleifen, rewelding und Nacharbeit.

DWC kommt mit seiner eigenen Hand hielt, Dispenser für schnelle Anwendungen in allen Lagen. Durch den Einsatz verschiedener Abt. in der Form, Sie werden immer zu einem optimalen Schweiß-Verfahren.

DWC wurde so konzipiert, dass Arbeit für Stahlplatten bis zu 60 mm dick.

Um weitere Informationen wenden Sie sich bitte schriftlich oder rufen Sie uns an. Wir sind froh, dass alle Fragen Bereich.

SERVICES

Auf DABOTEK hat, bieten wir Ihnen die komplette technische Hilfe und wird direkt poper Nutzung unserer Produkte. Wenn Ihre Anwendung erfordert etwas Besonderes entwickeln wir individuelle Formen und Größen. Darüber hinaus werden wir, wenn erforderlich, der Entwicklung neuer Formulierungen Rückendeckung für Sie.

- DABOTEK Nicht-matallic Schweißnaht backings sind in über 60 verschiedenen Konfigurationen, um fast jede gemeinsame prep.

-- Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung backings für besondere Schweißnaht Gelenke.

-- Verwenden GMA; SMA; SUB-Bogen-oder WIG mit einem gemeinsamen prep.